Elektrisüsteemi renoveerimine

ALMARIN OÜ teostab elumajade elektripaigaldiste remondi- ja hooldustööd alates 1996 aastast. Meie firma on renoveerinud ja ehitanud üle 100 elektripaigaldist ja on korraldanud nende Elektrikontrollikeskuse poolt elektriohutusnõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise.

ALMARIN OÜ teostab elumajade elektripaigaldiste remondi- ja hooldustööd alates 1996 aastast. Meie firma on renoveerinud ja ehitanud üle 100 elektripaigaldist ja on korraldanud nende Elektrikontrollikeskuse poolt elektriohutusnõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise.

Mida pakkume?

 • elektrikilpide rekonstrueerimine korrustel (uus ühendamisskeem)
 • potentsiaali maandus- ja tasanduskontuuri paigaldamine
 • üldkasutatavate kohtade elektrivarustusliinide rekonstrueerimine
 • elektri tehniliste dokumentide taastamine
 • kaitsemaanduse ja põhikaablite isolatsiooni mõõtmised
 • käidukorraldamise lepingute sõlmimine. Kui meie firma teeb maja elektripaigaldise rekonstrueerimist tasuta käidukorraldamine ühe aasta jooksul
 • Elektriavariide kõrvaldamine
 • vastuvõtt Elektrikontrollikeskuses ja hoolduse sertifikaadid
 • tasuta konsultatsioonid eraisikutele elektripaigaldiste sertifitseerimise alal, projekteerimistööd.

Kui Teil on plaanis teostada renoveerimistöid Teie elumaja elektripaigaldises, me pakume Teie elektripaigaldise tasuta ülevaatuse teostamist. Ülevaatuse tulemuseks on elektripaigaldise seisukorra akt kus on loetletud defektid, mis on vaja kõrvaldada. Elektrikontrollikeskuse poolt sertifikaadi saamiseks Samuti me esitame Teile hinnapakkumist defektide kõrvaldamise kohta. Kui Te olete huvitatud, võtke ühendust meiega ja me lepime kokku ülevaatuse päeva ja aja.

Lisaks pakume järgmised tööd suunatud elektrienergia säästmisele ja elektripaigaldise ohutuse tõstmisele:

 • Elektrivarustuse automaatjuhtimise süsteemide paigaldamine
 • Elektripaigaldise hädaolukorra alarmsüsteemide paigaldamine
 • Tehnovõrkude potentsiaali tasandussüsteemide paigaldamine
 • Valgukaitse ja impulssmüra kaitse süsteemide projekteerimine ja paigaldamine
 • Elektrikilpide uste vahetamine
 • Elektrimontaažitööd korterites, eramajades ja kontorites