Raamatupidamisteenused

Meie osategevuseks on raamatupidamisteenuste osutamine. Teenindame väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Lisaks ka füüsilisest isikust ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid.

Teenused

 • jooksev raamatupidamine
 • eelmiste perioodide korrastamine
 • konkreetse perioodi raamatupidamine
 • raamatupidamise sisseseadmine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete koostamine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • laoarvestuse pidamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • objekti arvestuse pidamine
 • aastaaruande koostamine

Palgaarvestus

 • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude, preemiate arvestamine
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • palkade ja maksude ülekandmine

Korteriühistule

 • Igapäevane ühistu raamatupidamise arvestus
 • Palgaarvestus
 • Arvete töötlemine
 • Maksude arvestus, deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Maksekorralduste ettevalmistamine ja teostamine
 • Üürarvete väljastamine ja kättetoimetamine
 • Elamu peaarvestite näitude edastamine
 • Näitude alusel kulude ja üürarvestuse analüüs
 • Jooksev aruandlus juhatusele (bilanss, tulud-kulud)
 • Elektrooniline aruannete edastamine

ALMARIN OÜ oli asutatud 2006 aastal, mille osategevuseks on raamatupidamisteenuste osutamine. Teenindame väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Lisaks ka füüsilisest isikust ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid.